Visų šventųjų dienai V. A. Mocarto „Requiem“

2018 m. Spalio 31 d. 19 val. | Šv. Petro ir Povilo arkikatedra bazilika (Vilniaus g. 1, Kaunas)

„Requiem“, gedulingos mišios už mirusiuosius, viena žymiausių W. A. Mozarto kompozicijų, užbaigta 1791 m. Tai buvo paskutinis kompozitoriaus kūrinys, skirtas atlikti 4 solistams, mišriam chorui ir orkestrui, po W. A. Mozarto mirties užbaigtas jo kolegos.  Kūrinį atliks Kauno miesto simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras (dirigentas Petras Bingelis). Renginys nemokamas.