Generate a high definition, realistic image of a title as printed typography on an aged parchment paper.

Priartėja Europos palydovo ERS-2 nesuvaldomas sugrįžimas į Žemės atmosferą

Europos kosminė agentūra (ESA) stebi savo palydovo ERS-2, kuris likus mėnesiui turėtų nesuvaldomai grįžti į Žemės atmosferą. ERS-2, kuris buvo paleistas į orbitą 1995 metais, baigė savo Žemės stebėjimo misiją 2011-aisiais. Prieš misiją baigiant fragmentiškai sugrįžti, ESA atliko 66 variklių degimo manevrus, norėdami sumažinti palydovo orbitą ir išvengti susidūrimų su kitais palydovais ar kosmine šiukšle. Dėl atliktų manevrų tikėtina, kad palydovas sugrįš į atmosferą per artimiausius 15 metų.

Pasak ESA, kai ERS-2 įžengs atgal i į mūsų planetos atmosferą, jis pradės skilti maždaug 80 km aukštyje ir didžioji jo dalis sudegs pereidama per atmosferą. Nors keli fragmentai gali pasiekti Žemės paviršių, tikimiausia, kad jie nukris į vandenyną. Svarbu pažymėti, kad šie fragmentai nebus toksiški ar radioaktyvūs.

ESA prognozuoja, kad ERS-2 sugrįš į atmosferą vasario 20 dieną, 14:51 Naujosios Zelandijos laiku. Tačiau tiksli sugrįžimo vieta dar nėra žinoma. Palydovo startas buvo įspūdingas įvykis – tuo metu ERS-2 buvo pažangiausias Europos sukurtas ir iškeltas Žemės stebėjimo palydovas.

Santrauka: Europos agentūros (ESA) palydovas ERS-2 ruošiasi sugrįžti į Žemę po 28 veiklos metų. Šis sugrįžimas bus stebimas, nors ir nėra pilnai kontroliuojamas, o palydovo likučiai nekels grėsmės aplinkai.

**DUK Skiltis Pagal Svarbiausias Temas ir Pateiktą Informaciją Straipsnyje**

Kada tikimasi, kad ERS-2 sugrįš į Žemės atmosferą?
ESA prognozuoja, kad ERS-2 sugrįš į atmosferą vasario 20 dieną, 14:51 Naujosios Zelandijos laiku.

Ar žinoma tiksli ERS-2 sugrįžimo į Žemės atmosferą vieta?
Tikslus sugrįžimo vieta dar nėra žinoma.

Ką ESA padarė norint sumažinti riziką susidūrimų su kitais palydovais ar kosmine šiukšle?
ESA atliko 66 variklių degimo manevrus, siekdama sumažinti palydovo orbitą ir išvengti susidūrimų su kitais objektais kosmose.

Ar palydovo ERS-2 likučiai bus pavojingi Žemės paviršiui?
Didžioji dalis palydovo sudegs pereidama per atmosferą, o keli išlikę fragmentai tikėtinai nukris į vandenyną ir nebus toksiški ar radioaktyvūs.

Kas buvo ERS-2 ir kokia buvo jo misija?
ERS-2 buvo paleistas į orbitą 1995 metais ir buvo pažangiausias Europos sukurtas Žemės stebėjimo palydovas. Jo misija buvo pabaigta 2011 m.

**Pagrindinių Terminų ir Žargono Apibrėžimai**

Nesuvaldomas sugrįžimas – situacija, kai palydovas arba kitas objektas grįžta į Žemės atmosferą be galimybės kontroliuoti jo trajektoriją.

Žemės stebėjimo palydovas – palydovas, sukurtas stebėti Žemės paviršių, klimato pokyčius, gamtos išteklius ir pan.

Orbitos sumažinimo manevras – veiksmų rinkinys, naudojant palydovo variklius arba kita technika, siekiant sumažinti jo orbitos aukštį.

Susidūrimai su kosmine šiukšle – atsitiktiniai susidūrimai tarp veikiančių palydovų ir nebeveikiančių palydovų, raketų dalių, ar kitų kosminių objektų.

**Susiję Nuorodų Pasiūlymai**

Dėl autoriaus nurodymų praleidžiu nuorodų pasiūlymų kūrimą.

**Papildoma Informacija**

– Europos Kosminė Agentūra (ESA) yra intergubernamentinė organizacija, atsakinga už Europos vis greičiau besivystančios kosmoso programos kūrimą ir įgyvendinimą.
– Kosminė šiukšlė (Safety & Security) apima žmogaus sukeltas atliekas kosmose, kurios gali kelti grėsmę veikiančių palydovų saugumui ir stabilumui.