A high-definition, realistic image showcasing Dark Matter shields: cosmic solutions

Šiuolaikiniai astronomai į priešmilžinišką Visatą žvelgia kaip į erdvę, kurioje tamsioji medžiaga eina ranka rankon su galaktikų formavimu. Naudojant pažangiausius kompiuterių modelius, mokslininkai bando atkurti pačias ankstyviausias galaktikų gimimo akimirkas. Vis dar piešiamos Visatos evoliucijos kontūrai, kur tamsioji medžiaga yra vienas pagrindinių žaidėjų. Astronomai ieško itin ryškių ir smulkių galaktikų, kurių egzistavimas gali patvirtinti supertextųjimo sąveikos tarp tamsiosios medžiagos ir barioninės medžiagos modelius.

Los Andželo universiteto (UCLA) Smadar Naoz vadovaujama tarptautinė astronomų komanda naudoja kompiuterinius modelius, siekdama suvokti galaktikų susidarymą šalia Didžiojo sprogimo. Į modeliavimą įtraukiama tamsiosios medžiagos sąveika su pirmykščiais Visatos elementais – vandenilio ir helio dujomis. Toks požiūris leidžia prognozuoti, kad ryškios, mažos galaktikos galėjo susiformuoti greičiau nei ankstesniuose modeliuose, kurie neatsižvelgė į tamsiosios medžiagos elgseną.

JWST (James Webb kosminis teleskopas) jau stebėjo gana ankstyvas galaktikas, tačiau tikisi aptikti dar senesnius dangaus kūnus. Mokslinėje bendruomenėje vyrauja nuomonė, kad ryškių galaktikų aptikimas pagelbės patvirtinti šaltojo tamsiosios medžiagos modelį, kuriame Visata pirmiausia buvo karšta ir tanki, o vėliau išsiskirstė nelygiomis dujų ir galaktikų struktūromis.

Claire Williams, viena iš tyrimo dalyvių, straipsnyje, paskelbtame žurnale Astrophysical Journal Letters, siūlo JWST ieškoti šviesesnių nei įprasta galaktikų. Jeigu tokios galaktikos būtų atrastos, tai galėtų būti laikoma patvirtinimu, kad formuojantis Visatai tamsioji ir barioninė medžiaga aktyviai sąveikavo.

Santrauka: Mokslininkai, naudodami kompiuterinius modelius, tiria tamsiosios medžiagos vaidmenį formuojantis galaktikoms. Jų tyrimai gali patvirtinti arba paneigti šaltojo tamsiosios medžiagos modelį, o JWST yra vienas iš pagrindinių instrumentų šiems atradimams.

**DUK Skiltis**

Kaip astronomai tiria Visatos praeitį?
Astronomai naudoja pažangius kompiuterinius modelius ir kosminių teleskopų, pavyzdžiui, James Webb kosminis teleskopas (JWST), stebėjimus, siekdami atkurti ankstyviausias galaktikų formavimosi akimirkas ir suprasti Visatos evoliuciją.

Kas yra tamsioji medžiaga?
Tamsioji medžiaga yra hipotetinės dalelės, kurios nereaguoja su elektromagnetine jėga ir todėl yra nematomos tiesioginiais stebėjimais. Jos egzistavimą rodo gravitacinis poveikis matomoms Visatos dalims, pavyzdžiui, galaktikų sukimosi greičiams.

Kokį vaidmenį tamsioji medžiaga atlieka galaktikų formavime?
Tamsioji medžiaga veikia kaip galaktikų skeletas; jos gravitacijos poveikis suformuoja struktūras, kuriose vėliau susiformuoja galaktikos iš pirmykščių Visatos elementų, kaip vandenilis ir helis.

Kuo ypatingas šaltojo tamsiosios medžiagos modelis?
Šis modelis aprašo Visatos evoliuciją pradedant nuo labai karštos ir tankios būsenos, po to atvėstant ir formuojant nelygias dujų ir galaktikų struktūras.

Kokį eksperimentą atlieka mokslininkai ir kas yra Claire Williams?
Mokslininkų, vadovaujamų Smadar Naoz iš Los Andželo universiteto (UCLA), komanda modeliuoja tamsiosios medžiagos ir barioninės medžiagos sąveikas, formuojant galaktikas. Claire Williams yra viena iš tyrimo dalyvių ir siūlo JWST ieškoti šviesesnių nei įprasta galaktikų, kad patvirtintų ar paneigtų modelius, susijusius su tamsiosios medžiagos elgsena.

**Pagrindinių Terminų Apibrėžimai**

Tamsioji medžiaga: Hipotetinė medžiaga, galinti sudaryti didžiąją dalį Visatos masės, neturinti spinduliavimo ir nematoma tiesioginiais stebėjimais, bet aptinkama dėl jos gravitacinio poveikio galaktikoms.

Barioninė medžiaga: Įprastinė medžiaga, sudaryta iš barionų (protonų, neutronų), matoma ir sąveikaujanti su elektromagnetizmu.

Kompiuterinis modeliavimas: Matematinis Visatos elementų elgsenos imitavimas naudojant kompiuterius, siekiant suprasti ir prognozuoti kosminių objektų formavimą ir plėtojimąsi.

James Webb kosminis teleskopas (JWST): Kosminis teleskopas, sukurtas svarbiausių astronominių reiškinių stebėjimui, galintis matyti labai tolimus ir praeities kosmoso objektus.

**Susiję Saitai**

Jei norite sužinoti daugiau apie šią temą, apsilankykite šiose svetainėse:

NASA
European Space Agency (ESA)

Prašome atkreipti dėmesį, kad šie URL galiojimas yra patikrintas iki 2023 metų kovo mėnesio.