Generate a realistic HD image showing the influence of supermassive black holes on the early universe. The scene should depict vast cosmic expanses filled with newborn stars, spiral and elliptical galaxies swirling in the allure of gravity, and colossal black holes looming ominously at their centers. The black holes should be rendering dark silhouettes against the radiant backdrop of the cosmos, with accretion discs spin around them casting brilliant hues of ultraviolet and X-ray radiation. Astronomical phenomena like cosmic jets, gravitational lensing, and radiation should be visible, displaying how these entities shaped the early universe.

Santrauka: Naujas Džeimso Vebbo kosminio teleskopo duomenų tyrimas atskleidžia, kad juodosios skylės buvo ne tik Visatos pradžioje, bet ir aktyviai dalyvavo naujų žvaigždžių gimimo ir galaktikų formavimosi procesuose. Toks atradimas gali pakeisti mūsų požiūrį į galaktikų susidarymą ir pateikia hipotezę apie juodųjų skylių svarbą Visatos ankstyvoje stadijoje.

Seniai buvo manoma, kad juodosios skylės ir galaktikos atsirado atskirai – pirmosios susiformavo po to, kai sugriuvo masiškos žvaigždės, o galaktikos – kuomet pradėjo šviesti pirmosios žvaigždės. Tačiau Džeimso Vebbo kosminio teleskopo duomenų analizė rodo, kad galaktikų ir juodųjų skylių evoliucija galėjo vykti vienu metu ir daryti įtaką vienas kito formavimuisi jau pirmųjų 100 milijonų metų per Visatos istoriją.

Fiziko ir astronomijos profesorius Džozefas Silkas iš Džonzo Hopkinso universiteto ir Paryžiaus astrofizikos instituto teigia, kad juodosios skylės galėjo veikti kaip milžiniški žvaigždžiūrų formavimosi stiprintuvai. Plazmos išsiveržimai iš juodųjų skylių galėjo suspausti dujų debesis ir taip pagreitinti žvaigždžių susidarymą.

Pagal šią hipotezę, Visata patyrė dvi evoliucijos fases: pirma, spartus juodųjų skylių sukeliamas dujų debesįkūmų sugniuždymas, pagreitinęs žvaigždžiūrų formavimąsi, vėliau – išmetimų tempo sulėtėjimas, dėl kurio žvaigždžiūrų susidarymo greitis sumažėjo.

Šie atradimai yra skelbiami “Astrophysical Journal Letters” žurnale, ir mokslininkai tikisi, kad būsimi Vebbo teleskopo stebėjimai ne tik patvirtins šiuos duomenis, bet ir suteiks daugiau informacijos apie Visatos evoliuciją.

D.U.K. (Dažnai Užduodami Klausimai)

Kas buvo atskleista naujame Džeimso Vebbo kosminio teleskopo duomenų tyrime?
Naujas tyrimas atskleidžia, kad juodosios skylės ne tik egzistavo Visatos pradžioje, bet ir aktyviai prisidėjo prie naujų žvaigždžių ir galaktikų susidarymo.

Kaip seniau manyta apie juodųjų skylių ir galaktikų atsiradimą?
Manoma, kad juodosios skylės susiformavo po masiškų žvaigždžių susigriuvimo, o galaktikos atsirado, kai pradėjo šviesti pirmosios žvaigždės, ir kad šie procesai vyko atskirai.

Ką rodo Džeimso Vebbo kosminio teleskopo duomenų analizė?
Duomenų analizė rodo, kad galaktikų ir juodųjų skylių evoliucija galėjo vykti vienu metu ir daryti įtaką vienas kito susidarymui.

Kaip juodosios skylės galėjo prisidėti prie žvaigždžių ir galaktikų susidarymo?
Manoma, kad juodosios skylės galėjo veikti kaip stiprintuvai, nes plazmos išsiveržimai iš juodųjų skylių galėjo suspausti dujų debesis, ir taip pagreitinti žvaigždžių susidarymą.

Kokie Visatos evoliucijos etapai aprašomi naujoje hipotezėje?
Hipotezė teigia, kad pirma evoliucijos faze buvo juodųjų skylių sukeliamas dujų debesįkūmų sugniuždymas, o antroje fazėje įvyko išmetimų tempo sulėtėjimas, kuris lėmė sumažėjusį žvaigždžiūrų susidarymo greitį.

Kur paskelbti šie atradimai ir kokie yra tolesni lūkesčiai?
Atradimai paskelbti “Astrophysical Journal Letters” žurnale, ir mokslininkai tikisi, kad būsimi Džeimso Vebbo kosminio teleskopo stebėjimai patvirtins duomenis ir suteiks daugiau informacijos apie Visatos evoliuciją.

Apibrėžimai:

Juodoji skylė: kosminis objektas, turintis tokią didelę masę ir gravitaciją, kad net šviesa negali pabėgti nuo jo.
Džeimso Vebbo kosminis teleskopas (JWST): didelio tikslumo kosminis teleskopas, kuris seka Hubble’o kosminio teleskopo pėdomis, tačiau yra daug pažangesnis ir skirtas stebėti ankstyvąją Visatą.
“Astrophysical Journal Letters”: mokslinis žurnalas, kuriame skelbiami svarbūs ir aktualūs astrofizikos tyrimai.

Susijusios nuorodos:
NASA
ESA (Europos Kosmoso Agentūra)
Space Telescope Science Institute