Realistic high-definition image of X-ray astronomy: a new look at the Universe

Astronomai, panaudodami rentgeno astronomijos metodus, atskleidė neįprastus Visatos reiškinius, tokie kaip ryškūs kvasarai, sprogstančios supernovos, karštosios dujų srovės tarp galaktikų ir jaunos žvaigždės. Max Plancko Ekstraterestrikos Fizikos institute dirbantis eROSITA konsorciumas paskelbė pusę rentgeno dangaus aprėpiančio statistinio duomenų rinkinio, kuriame identifikuota apie 900,000 skirtingų rentgeno šaltinių. Šis pasiekimas yra istorinis, atsižvelgiant į tai, kad per šešis mėnesius buvo aptikta daugiau objektų, nei per beveik 25 metus XMM-Newton ir Chandra misijoms.

eROSITA yra rentgeno teleskopas, įrengtas ant Spectrum-RG palydovo, kuris jau nuo 2019 metų gruodžio mėnesio atlieka viso dangaus tyrimus. Jo pirmasis viso dangaus tyrimas, trukęs septynis mėnesius, atskleidė 170 milijonų rentgeno fotonų, leidžiančių išmatuoti jų energiją ir atvykimo laikus.

Duomenys, kuriuos surinko astronomijos komanda vadovaujama pagrindinio tyrėjo Andros Merloni, buvo paskelbti pirmajame kataloge ir daugiau nei penkiasdešimtyje mokslinių straipsnių. Dabartinis duomenų rinkinys apima maždaug 710,000 supermasivių juodųjų skylių, 180,000 rentgeno spindulių skleidžiančių žvaigždžių Paukščių take ir 12,000 galaktikų spiečių.

Tai yra “daugiasluoksnė” dangaus kaupmena, partiekuojanti įvairių rentgeno energijų lygius, kuri kiekviena suteikia unikalius duomenis apie spindulių emisijos šaltinius. Komanda taip pat teikia informaciją apie šaltinių klases, jų padėtį danguje, energetinius lygius bei tikslų fotonų atvykimo laiką į prietaisą.

eROSITA tikslas yra rentgeno spinduliais aptikti karštąją tarpgalaktinę terpę, kuri apima nuo 50 iki 100,000 galaktikų spiečių ir grupių, taip pat dvasinės dujos filamente tarp jų. Taip pat tikslas yra aptikti slaptus masyviuosius juodąją skyles galaktikose ir ištirti galaktinių rentgeno šaltinių fiziką.

**DUK: eROSITA Rentgeno Dangaus Tyrimai**

Kas yra eROSITA?
eROSITA yra rentgeno teleskopas, įrengtas ant Spectrum-RG palydovo, skirtas atlikti viso dangaus rentgeno tyrimus.

Kokį laikotarpį padengia eROSITA duomenų rinkinys?
Naujasis duomenų rinkinys apima informaciją, surinktą per septynių mėnesių laikotarpį nuo 2019 metų gruodžio mėnesio.

Ką reiškia “pusę rentgeno dangaus aprėpiantis statistinis duomenų rinkinys”?
Tai reiškia, kad surinkta ir išanalizuota duomenų apie maždaug 900,000 skirtingų rentgeno spinduliais matomų astroniminių objektų.

Kiek objektų identifikavo eROSITA?
Duomenų rinkinyje identifikuota apie 710,000 supermasivių juodųjų skylių, 180,000 rentgeno spindulių skleidžiančių žvaigždžių Paukščių take ir 12,000 galaktikų spiečių.

Kokios yra eROSITA tyrimo tikslai?
Pagrindiniai tikslai yra ištirti karštąją tarpgalaktinę terpę, kuri apima nuo 50 iki 100,000 galaktikų spiečių ir grupių, taip pat masyvias juodąsias skyles galaktikose ir fizinę galaktinių rentgeno šaltinių prigimtį.

**Svarbios sąvokos ir jargon improvizacija:**

Rentgeno astronomija: Astronomijos šaka, tirianti Visatą naudojant rentgeno spinduliuotę.
Kvasarai: Astrominės struktūros, ypač ryškūs galaktikų branduoliai.
Supernovos: Žvaigždžių sprogimas, kuris iššviečia itin stiprų šviesos kiekį.
Supermasivė juodoji skylė: Labai didelė masės juodoji skylė, kurios gravitacinė trauka yra tokia stipri, kad netgi šviesa negali iš jos ištrūkti.
Galaktikų spiečiai: Grupės galaktikų, kurios yra gravitaciniu ryšiu.
Tarpgalaktinė terpė: Materija, užpildanti erdvę tarp galaktikų.

**Susiję nuorodos:**

Astronomijos ir kosmologijos mėgėjams siūlomos svetainės:
NASA
Europos Kosmoso Agentūra (ESA)
Europos Kosmoso Mokslų Poreikiai (COSMOS)

Atkreipkite dėmesį, kad šios nuorodos yra tik ilustracinio pobūdžio ir jos turi būti patikrintos prieš juos naudojant.