Pirmasis šunų ir pampasų liūtų hibridas rodo, kad kontaktai tarp laukinių ir naminės kilmės rūšių didėja, galbūt dėl žmonių gyvenviečių plitimo į laukinių gyvūnų buveines. Hibridizacija yra problema pažeidžiamoms populiacijoms arba nykstančioms rūšims, nes tai sumažina individo tinkamumą ir išlikimo galimybes, o kartais net visos populiacijos išlikimą. Pavyzdžiui, Škotijos laukinių katinų populiacija dabar beveik visiškai susideda iš laukinių katinų ir naminio katinų hibridų.

Šunų ir pampasų liūtų hibridas rodo, kad kontaktai tarp laukinių ir naminės kilmės rūšių didėja, galbūt dėl žmonių gyvenviečių plitimo į laukinių gyvūnų buveines. Tai taip pat gali žymiai padidinti ligų plitimo riziką. Nors pampasų liūtas nėra laikomas nykstančia rūšimi, šis hibridizacijos pavyzdys tarp naminės ir laukinės rūšies rodo, kad svarbu stebėti skirtingų rūšių sąveiką, siekiant apsaugoti pažeidžiamas arba skaičiumi mažas rūšis.

Hibridizacijos pasekmės
Hibridizacija gali turėti neigiamą poveikį laukinių gyvūnų populiacijoms, nes ji gali sumažinti genetinę įvairovę ir sukelti rūšių išnykimą. Be to, hibridizacija gali padidinti ligų plitimo riziką tarp laukinių ir naminės kilmės rūšių.

Apsaugos priemonės
Norint apsaugoti laukinius gyvūnus nuo hibridizacijos ir kitų grėsmių, svarbu stebėti skirtingų rūšių sąveiką ir imtis veiksmų, kad būtų sumažintas žmogaus ir naminės kilmės gyvūnų poveikis biologinei įvairovei. Tai apima žmogaus veiklos mažinimą laukinių gyvūnų buveinėse, atsargumą augindami naminį gyvūną, kad jis nepatektų į laukinę gamtą, ir investavimą į mokslinius tyrimus, kad būtų geriau suprastas hibridizacijos poveikis laukiniams gyvūnams.