A high-definition, realistic photograph from the era of New Discoveries, focusing on the exploration of depths that reveals secrets about the climate. It showcases the intrigue and mystery associated with climatology and geological studies. Depict a team of scientists from diverse descents, like Caucasian, Hispanic, Black, and Middle-Eastern, working together in a subterranean exploration setup. They should be using a variety of tools and methods to study climate samples, surrounded by robust machinery, stalactites, stalagmites, and beautiful geode formations.

Sančių transformos zonoje, esančioje kiek daugiau nei 500 km nuo Brazilijos krantų, okeanografas Friederis Kleinas ir giluminis naras Alanas Scotas, naudodami giluminio zondavimo laivą „Deep Rover“, naršė po vandeniu esančią karbonatinę platformą. Jų tyrimų metu buvo atrasta, kad mantijos uolienos gali būti didžiulis anglies dioksido (CO₂) kaupiklis. Šis atradimas, paskelbtas Nacionalinės mokslų akademijos leidinyje (PNAS), gali turėti svarbių pasekmių mūsų supratimui apie geologinį anglies ciklą ir klimato pokyčius.

Šio tyrimo santrauka pateikia analizės išvadas, kad mantijos uolienoms paviršiuje, esančioms šiose transformos zonose, būdinga dalinė lydima, kuri išskiria CO₂. Šis anglies dioksidas suformuoja vandeningus termalus, kurie reaguoja su mantijos uolienomis, esančiomis arčiau jūros dugno, ir tuo būdu yra sugaunami. Ankstesni pasaulio geologinio CO₂ kiekio vertinimai neatsižvelgė į jūrinių transformos zonų indėlį, dėl ko galimi dujų masės perkėlimo į izkeistą okeaninę mantiją ir jūros vandenį kiekiai gali būti didesni nei manyta anksčiau.

Prieš žmonijai paleidžiant didžiulius CO₂ kiekius, geologiniai išmetimai iš Žemės mantijos, įskaitant iš transformos zonų, buvo pagrindinė klimato pakeitimų varomoji jėga. Nors antropogeninių šaltinių CO₂ emisijos žymiai lenkia natūralias išmetamas dujas, klimato kaitos ir Žemės pragyvenimo sąlygų supratimui būtina išnagrinėti ir natūralias anglies ciklo svyravimuių priežastis.

Kleinas ir jo kolegos, tarp jų Timas Schroederis iš Benningtono koledžo Vermonte, atliko tyrimus, kuriuose nagrinėta mineralų anglies rūgštinimas mantijos peridotite, vaidinantis svarbų vaidmenį CO₂ sugėrimo proceso metu. Surinktos uolienos suteikė galimybę atskleisti naujas žinias apie ilgalaikius anglies dalelių perdavimą tarp Žemės mantijos ir vandenyno/atmosferos sistemos.

**DUK skyrius pagal straipsnį:**

Kas yra mantijos uolienos ir kaip jos susijusios su anglies dioksidu (CO₂)?
Mantijos uolienos yra uolienos, esančios Žemės mantijoje, kurios gali veikti kaip CO₂ kaupiklis. Straipsnyje aprašytos, kaip potencialūs didžiuliai CO₂ kaustymo šaltiniai dėl jų dalinės lydimos, kuri išskiria CO₂.

Kas yra transformos zona?
Transformos zona yra vietovė, kurioje vyksta tektoninių plokščių judėjimas šalia vienas kito, kaip šiuo atveju, į šiaurį nuo Brazilijos krantų, kur okeanografas Friederis Kleinas ir giluminis naras Alanas Scotas tyrinėjo karbonatinę platformą.

Kokias išvadas pateikia tyrimai apie CO₂ ir mantijos uolienas?
Pagal tyrimus, mantijos uolienoms paviršiuje būdinga dalinė lydima, kuri išskiria CO₂. Šis CO₂ tada suformuoja vandeningus termalus, kurie reaguoja su giliau esančiomis mantijos uolienomis ir taip yra sugaunami.

Kokia tyrimo svarba klimato keitimo kontekste?
Tai, kad ankstesni vertinimai negalėjo įvertinti šių transformos zonų įtakos, reiškia, jog geologinis CO₂ kiekis galėjo būti gerokai didesnis, nei anksčiau manyta. Tai svarbu įvertinant visą geologinį anglies ciklą ir jo įtaką klimato kaitai.

Kaip antropogeniniai CO₂ šaltiniai palyginami su natūraliais išmetimais iš mantijos?
Nors antropogeniniai, t. y. žmogaus sukelti, CO₂ išmetimai žymiai lenkia natūralias dujas, supratimas apie natūralius anglies ciklo svyravimus yra svarbus nuosekliai mokslinių tyrimų pažangai ir mūsų galimybei prognozuoti bei reaguoti į klimato kaitą.

Kokią rolę vaidina peridotitas?
Peridotitas yra mantijos uoliena, kuri, kaip rodo tyrimai, atlieka svarbų vaidmenį sugėrimo proceso metu. Struktūriniai pokyčiai peridotite gali prisidėti prie CO₂ sugėrimo iš atmosferos.

**Pagrindinių terminų apibrėžimai:**

Karbonatinė platforma – vandens gelmėje esanti uolienų, kuriose gali būti kalciui tirpūs mineralai, struktūra.

Mantija – Žemės vidurinė sluoksninė dalis, esanti tarp žemės plutos ir išorinio branduolio.

Anglies ciklas – anglies kilimo ir nuostolių procesų sistema, kuri apima biologinius, geologinius ir cheminius veiksmus.

Antropogeninis – žmogaus sukeltas arba dėl žmogaus veiklos atsiradęs.

Peridotitas – giliai po žemės pluta esanti uoliena, turinti didelę silikatų koncentraciją.

Transformos zona – sritis, kurioje tektoninės plokštės viena kitą lenkia arba slenka šalia.

**Susiję straipsniai:**

PNAS – Nacionalinės mokslų akademijos leidinys, kuriame paskelbtas minėtas tyrimas.