A highly detailed, realistic image of NASA opening a new webpage dedicated to marine and climate studies

Santrauka: NASA įvykdė naujausios žemės stebėjimo palydovo PACE, kuris bus naudojamas jūrų, atmosferos ir klimato tyrimams, paleidimą naudodami SpaceX Falcon 9 raketą.

NASA sėkmingai paleido savo naujausią palydovą PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem), kuris skirtas suprasti Žemės jūrų ekosistemų ir atmosferos sąveiką, įskaitant mikroskopinių jūrų organizmų – fitoplanktono –, kuris yra pagrindinis maistinis rūpestis vandens ekosistemose, tyrimus. Palydovas pakilo į dangų vasario 8 d., 1:33 val. ryto EST laiku, iš Keip Kanaveralo Kosmoso Pajėgų Stoties Floridoje ant SpaceX Falcon 9 raketos.

PACE palydovo misija siūlys naujus duomenis apie debesis ir aerosolus bei jūrų sveikatą, kartu pristatydama geresnius šių sričių stebėjimo būdus. Fitoplanktonas, nors ir labai mažas, bet labai svarbus Žemės maisto grandinėje, nes jis palaiko jūrų gyvybines funkcijas ir prisideda prie anglies dioksido ciklo jūrose ir atmosferoje.

Misijos paleidimas įgyvendintas bendradarbiaujant su privačia kompanija SpaceX, kuri ir sukūrė paleidimui naudojamą raketą Falcon 9. Tai parodo jau išsivysčiusią privačių kompanijų ir valstybinių agentūrų, tokių kaip NASA, partnerystę kosmoso tyrinėjimo srityje. Mokslo bendruomenė su nekantrumu laukia PACE palydovo atsiųstos informacijos, kuris atvers naujus horizontus mūsų planetos tyrimo istorijoje.

DUK apie NASA PACE Misiją

Kas yra PACE palydovas?
PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem) yra NASA palydovas, kuris buvo sukurtas jūrų ekosistemų, atmosferos sąveikų ir mikroskopinio jūrų gyventojo – fitoplanktono – tyrimui.

Kada buvo paleistas PACE palydovas?
PACE palydovas buvo paleistas 2023 m. vasario 8 d., 1:33 val. ryto EST laiku.

Kur įvyko PACE palydovo paleidimas?
Paleidimas įvyko iš Keip Kanaveralo Kosmoso Pajėgų Stoties, esančios Floridoje.

Kaip buvo paleistas PACE palydovas?
PACE palydovas buvo paleistas naudojant SpaceX kompanijos sukurtą raketą Falcon 9.

Kokius tyrimus atliks PACE palydovas?
PACE atliks duomenų rinkimą apie debesis, aerosolus bei jūrų sveikatą ir pristatys geresnius šių sričių stebėjimo metodus.

Kuo svarbus fitoplanktonas Žemės ekosistemoms?
Fitoplanktonas yra pagrindinis maistinis elementas vandens ekosistemose, palaikantis jūrų gyvybines funkcijas ir prisidedantis prie anglies dioksido ciklo jūrose bei atmosferoje.

Kodėl PACE misijos paleidimas yra svarbus mokslininkams?
PACE palydovo duomenys atvers naujas galimybes Žemės jūrų ekosistemų, atmosferos ir klimato tyrimams, praplėsdami mūsų žinias ir įžvalgas apie planetą.

Paaiškinimai pagrindiniams terminams:
Palydovas: Dirbtinis objektas, kuris sukasi apie Žemę ar kitą dangaus kūną ir naudojamas moksliniams tyrimams, komunikacijai ir kt.
Fitoplanktonas: Vandenyje gyvenantys mikroskopiniai augalai, kurie yra svarbus Žemės maistinės grandinės dalis.
Aerosolai: Skystų arba kietųjų dalelių mišiniai, esantys atmosferoje; jie gali turėti įtakos orų sąlygoms ir klimato pokyčiams.
SpaceX: Privati kompanija, kuri atsakinga už Falcon 9 raketos sukūrimą bei paleidimą.

Susiję nuorodos:
NASA
SpaceX

Prašome atkreipti dėmesį, kad tiksliai atpažinti ir patikrinti URL yra už šio atsakymo ribų ir URL turi būti patikrintas prieš naudojant.