Astronomai susiduria su dideliu iššūkiu, tyrinėdami milžinišką elipsinę galaktiką, kuri, priešingai nei tikėtasi, neturi tamsiosios materijos. Tokio dydžio galaktikose paprastai tamsioji materija sudaro nuo 10 iki 70 procentų jų masės. Šis atradimas kelia klausimus apie mūsų supratimą, kaip galaktikos formuojasi ir evoliucionuoja.

Tamsiosios Materijos Paslaptis
Tamsioji materija yra viena iš didžiausių kosmologijos mįslių. Ji nešviečia ir neatspindi šviesos, todėl negali būti tiesiogiai stebima. Mokslininkai apie jos egzistavimą sprendžia iš gravitacijos poveikio, kurį ji daro matomai materijai, pavyzdžiui, žvaigždėms ir galaktikoms. Tamsiosios materijos buvimas galaktikose padeda paaiškinti, kodėl žvaigždės galaktikų kraštuose sukasi greičiau, nei leistų matoma masė.

Naujos Tyrimų Galimybės
Naujausi tyrimai, atliekami naudojant šiuolaikines technologijas ir metodikas, leidžia mokslininkams atskleisti tamsiosios materijos pasiskirstymą aplink galaktikas, net ir tolimoje Visatos praeityje, prieš 12 milijardų metų. Šie tyrimai gali padėti geriau suprasti, kaip tamsioji materija veikė Visatos formavimąsi ir evoliuciją.

DUK
Kas yra tamsioji materija?
Tamsioji materija yra hipotetinė materijos forma, kuri nešviečia ir neatspindi šviesos, bet turi gravitacinį poveikį matomai materijai, pavyzdžiui, žvaigždėms ir galaktikoms.

Kodėl tamsioji materija svarbi galaktikų formavimuisi?
Tamsioji materija suteikia papildomą gravitaciją, kuri padeda išlaikyti žvaigždes galaktikose ir paaiškina, kodėl žvaigždės galaktikų kraštuose sukasi greičiau nei leistų jų matoma masė.

Kaip mokslininkai gali tirti tamsiąją materiją?
Mokslininkai tamsiąją materiją tiria netiesiogiai, stebėdami jos gravitacinį poveikį matomai materijai ir naudodami tokius metodus kaip gravitacinis lęšiavimas.

Paaiškinimai
Elipsinė galaktika – tai viena iš galaktikų klasifikacijų, kurios formos yra panašios į elipsę ir kurios paprastai turi mažai dujų bei naujų žvaigždžių.
Gravitacinis lęšiavimas – tai reiškinys, kai didelės masės objektas, pavyzdžiui, galaktika arba galaktikų grupė, iškreipia erdvę aplink save ir veikia kaip lęšis, nukreipdamas tolimų objektų šviesą.

Šis atradimas, kad galaktika gali egzistuoti be tamsiosios materijos, verčia mokslininkus ieškoti naujų paaiškinimų ir galbūt peržiūrėti esamas teorijas apie Visatos struktūrą ir dinamiką.