Realistic HD photo of the measurements of cosmic expansion using fast radio bursts

Santrauka: Mokslininkai tyrinėja naujus būdus, kaip pamatuoti Hubble’o parametrą – vieną iš pagrindinių kosmoso plėtimosi matavimo dydžių. Vienas iš inovatyviausių metodų – greitųjų radijo sprogimų (GRS) stebėjimas, kuris gali padėti tiksliau matuoti visatos plėtimąsi ir taip spręsti vadinamąją Hubble’o įtampą.

Kartais danguje užfiksuojama trumpa, ryški radijo bangų šviesa. Šie reiškiniai, vadinami greitaisiais radijo sprogimais (GRS), trunka nuo kelių milisekundžių iki kelių sekundžių. Mokslininkai mano, kad dažniausiai juos sukelia dideli magnetiniai neutronų žvaigždės objektai – magnetarai. Dabar, turint tokius observatorijas kaip CHIME, mokslininkai stebi vis daugiau GRS, o tai gali suteikti naujų įžvalgų į visatos plėtimo spartos matavimą.

Hubble’o įtampa – tai preciziškų matavimo metodų nesutapimas. Nepaisant keleto metodų pervertinimų, sisteminių klaidų išvengti nepavyko, todėl astronomai ieško naujų savarankiškų Hubble’o parametrų matavimo būdų. Laidoje, skelbtoje arXiv išankstinių spaudinių serverije, siūloma naudoti GRS kaip būdą matuoti Hubble’o parametrą. Šviesai nuo GRS pasiekti mūsų, ji privalo įveikti milijonus šviesmečių per difuzinę tarpžvaigždinę ir tarpgalaktinę terpę, o tai lemia šviesos dažnio išsisklaidymą, žinomą kaip dispersijos matas (DM). Kuo didesnis DM, tuo didesnis atstumas iki GRS. Šiam kosmoso plėtimo matavimui taip pat naudojamas gravitacinis lęšiavimas, kuris leidžia nustatyti santykinį atstumą iki GRS šaltinio.

Autorių skaičiavimai rodo, kad vieno lęšiuoto GRS stebėjimas leistų nustatyti Hubble’o parametrą su 6% tikslumu. Turint 30 ar daugiau įvykių, tikslumas galėtų būti padidintas iki šimtųjų procento. Tai sulygintų metodą su kitais matavimo būdais ir padėtų arti prie Hubble’o įtampos išsprendimo.

## DUK skyrius apie greituosius radijo sprogimus (GRS) ir Hubble’o parametrą

Kas yra Hubble’o parametras?
Hubble’o parametras yra konstanta, kuri aprašo visatos plėtimosi greitį. Ji svarbi norint suprasti visatos dinamiką ir amžių.

Kas yra greitieji radijo sprogimai (GRS)?
Greitieji radijo sprogimai yra trumpalaikiai, ryškūs radijo bangų šviesos reiškiniai danguje. Jie trunka nuo kelių milisekundžių iki kelių sekundžių ir manoma, kad daugiausia juos sukelia magnetiniai neutronų žvaigždės objektai – magnetarai.

Kaip GRS padeda matuoti Hubble’o parametrą?
GRS sugeneruota šviesa kelionei per kosmosą išgyvena dažnio išsiskaidymą dėl difuzinės tarpžvaigždinės ir tarpgalaktinės terpės – tai vadinama dispersijos matu (DM). DM dydis padeda nustatyti atstumą iki GRS šaltinio, o tai svarbu matuojant kosmoso plėtimo greitį.

Kas yra Hubble’o įtampa?
Hubble’o įtampa yra nesutapimas tarp skirtingų metodų, naudojamų matuojant Hubble’o parametrą. Tai rodo, kad esantys matavimo metodai gali būti netikslesni nei manyta, ir reikia naujų būdų šiai problemai išspręsti.

Kaip gravitacinis lęšiavimas susijęs su GRS stebėjimais?
Gravitacinis lęšiavimas – tai šviesos kreivės pasikeitimas, kai šviesa praeina pro didelės masės objektus, pavyzdžiui, galaktikas arba juodąsias skyles. Tai leidžia nustatyti santykinį atstumą iki GRS šaltinio ir yra naudojama kartu su DM matu, norint matuoti Hubble’o parametrą.

## Pagrindinių sąvokų apibrėžimai

Hubble’o parametras (H₀) – kosmologijoje naudojama konstanta, kuri aprašo visatos plėtimosi greitį.
Greitieji radijo sprogimai (GRS) – trumpalaikiai radijo bangų šviesos reiškiniai kosmose.
Magnetarai – itin magnetiški neutronų žvaigždės objektai, manomi dažniausi GRS šaltiniai.
Dispersijos matas (DM) – vienetas, nusakantis šviesos dažnio išsiskaidymo dydį, leidžiantį apskaičiuoti atstumą iki GRS.
Gravitacinis lęšiavimas – šviesos trajektorijos keitimas dėl gravitacijos įtakos, naudojamas atstumams kosmose matuoti.

## Susijusios nuorodos
Dėl patikimumo, nuorodos nėra pateikiamos. Įsitikinkite, kad lankotės tik patikimuose moksliniuose ir kosmologiniuose šaltiniuose, norėdami gauti daugiau informacijos.

Nepamirškite, kad ši informacija yra suvestinė ir neapima visų straipsnyje aptartų detalių. Norėdami gauti išsamesnę informaciją, būtų labai naudinga perskaityti originalų straipsnį.