Klimato kaita yra viena iš didžiausių šių dienų grėsmių, su kuria susiduria visi pasaulio regionai, įskaitant Lietuvą. Šiame straipsnyje aptarsime, kaip klimato kaita veikia Lietuvą, kokios yra šios šalies pastangos mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir kaip Lietuvos gyventojai vertina šiuos pokyčius.

Klimato kaitos poveikis Lietuvai
Klimato kaita daro didelę įtaką Lietuvos ekosistemoms ir ūkiui. Pavyzdžiui, pastaraisiais metais Lietuvoje stebimas didelis sausrų dažnumas, kuris daro neigiamą poveikį žemės ūkiui ir gamtinei aplinkai. Be to, Baltijos jūros baseinas yra ypač pažeidžiamas dėl globalinio atšilimo, kurį sukelia klimato kaita.

Lietuvos pastangos kovoti su klimato kaita
Lietuva yra įsipareigojusi sumažinti savo šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą 80 proc. iki 2050 m., didinant atsinaujinančių energijos šaltinių dalį iki 45 proc. ir gerinant energijos efektyvumą. Šių tikslų siekimas yra sudėtingas, ypač atsižvelgiant į tai, kad Lietuva, siekdama prisijungti prie ES, uždarė savo branduolinę elektrinę, kuri anksčiau gamino daugiau nei 70 proc. elektros energijos.

Lietuvos gyventojų požiūris į klimato kaitą
Lietuvos gyventojai yra labai susirūpinę dėl klimato kaitos poveikio. Daugiau nei pusė (52 proc.) lietuvių tikisi, kad nacionalinės vyriausybės imsis veiksmų kovojant su klimato kaita. Tačiau, nors 62 proc. Lietuvos gyventojų tikisi, kad jų gyvenimo kokybė pagerės dėl žaliosios perėjimo, mažiau nei pusė (48 proc.) mano, kad šios politikos turės teigiamą poveikį užimtumui šalyje.

DUK
Kas yra klimato kaita?
Klimato kaita yra ilgalaikiai orų sąlygų pokyčiai visame pasaulyje. Šie pokyčiai apima temperatūros, kritulių ir vėjo modelių pokyčius.

Kas sukelia klimato kaitą?
Klimato kaitą daugiausia sukelia žmogaus veikla, ypač iškastinio kuro deginimas, kuris išmeta į atmosferą didelius kiekius šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Kas yra šiltnamio efektas?
Šiltnamio efektas yra natūralus procesas, kurio metu šiltnamio efektą sukeliančios dujos, tokios kaip anglies dioksidas, sulaiko šilumą atmosferoje, palaikydamos žemės paviršiaus temperatūrą.

Kas yra atsinaujinantys energijos šaltiniai?
Atsinaujinantys energijos šaltiniai yra energijos šaltiniai, kurie gaunami iš natūralių procesų, kurie atsinaujina nuolat arba per žmogaus laiko mastą. Tai apima saulės, vėjo, vandens ir geoterminę energiją.

Kas yra žalioji perėjimo?
Žalioji perėjimo yra ekonomikos ir visuomenės transformacija, kurios tikslas yra sumažinti žmogaus poveikį aplinkai ir kovoti su klimato kaita. Tai apima perėjimą prie atsinaujinančių energijos šaltinių, energijos efektyvumo didinimą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimą.