Saturno palydovas Enceladus, mažas ir ledynuotas, gali turėti visus reikalingus gyvenimui ingredientus. Tai rodo NASA kosminis laivas “Cassini”, kuris atrado vandenilio pliūpsnį iš dujų ir ledo dalelių, purškiamų iš Enceladuso paviršiaus. Šis atradimas reiškia, kad Enceladus, po kurio paviršiumi yra globalus vandenynas, turi cheminės energijos šaltinį, kuris galėtų būti naudingas mikrobams, jei jie ten egzistuoja.

Gyvenimo ingredientai
Mokslininkai mano, kad gyvenimui reikia trijų pagrindinių ingredientų: skysto vandens, energijos šaltinio (pvz., saulės šviesos ar cheminės energijos) ir tinkamų cheminės sudėties ingredientų (pvz., anglies, vandenilio, azoto, deguonies). Enceladus atrodo turintis visus šiuos ingredientus. Be to, mokslininkai atrado fosforą – retą elementą, kuris yra gyvybės pagrindas – Enceladuso vandens geizeriuose. Fosforas yra svarbus gyvybei, nes jis sudaro DNA molekulių karkasą ir padeda atkurti bei palaikyti ląstelių membranas.

Gyvenimo galimybės
Nors “Cassini” negali aptikti gyvybės ir nerado jokių įrodymų, kad Enceladus yra gyvenamas, jei ten yra gyvybė, tai reiškia, kad gyvybė visoje kosmose yra tikriausiai dažna. Jei gyvybė ten neatsirado, tai rodo, kad gyvybė yra sudėtingesnė arba mažiau tikėtina, nei mes manėme. Bet kuriuo atveju pasekmės yra gilios. Ateities misijos į šį ledynuotą palydovą gali atskleisti jo gyvenamumą.

DUK
Kokie yra gyvenimui reikalingi ingredientai?
Gyvenimui reikia trijų pagrindinių ingredientų: skysto vandens, energijos šaltinio (pvz., saulės šviesos ar cheminės energijos) ir tinkamų cheminės sudėties ingredientų (pvz., anglies, vandenilio, azoto, deguonies).

Kodėl fosforas yra svarbus gyvybei?
Fosforas yra svarbus gyvybei, nes jis sudaro DNA molekulių karkasą ir padeda atkurti bei palaikyti ląstelių membranas.

Ar Enceladus yra gyvenamas?
Nors “Cassini” negali aptikti gyvybės ir nerado jokių įrodymų, kad Enceladus yra gyvenamas, jei ten yra gyvybė, tai reiškia, kad gyvybė visoje kosmose yra tikriausiai dažna. Jei gyvybė ten neatsirado, tai rodo, kad gyvybė yra sudėtingesnė arba mažiau tikėtina, nei mes manėme.

Paaiškinimai
Enceladus – tai vienas iš Saturno palydovų, kuris yra padengtas ledu ir po kuriuo yra globalus vandenynas.
Cassini – tai NASA kosminis laivas, kuris tyrė Saturną, jo žiedus ir palydovus nuo 2004 iki 2017 metų.
Fosforas – tai retas elementas, kuris yra gyvybės pagrindas. Jis sudaro DNA molekulių karkasą ir padeda atkurti bei palaikyti ląstelių membranas.