Klimato kaita yra viena iš didžiausių šių dienų iššūkių. Mokslininkai ir politikai visame pasaulyje siekia sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus, siekdami vadinamojo „nulinio” lygio. Tačiau kyla klausimas, ar pasiekus nulinius išmetimus, globalinis atšilimas sustos?

Klimato tyrimų ataskaita rodo, kad kuo ilgiau užtrunkame pasiekti nulinius išmetimus, tuo didesnė rizika, kad globalinis atšilimas tęsis dešimtmečiais ar net tūkstantmečiais, net ir po to, kai sumažinsime šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus. Tai reiškia, kad galbūt turėsime išmesti dar mažiau anglies dioksido, nei manėme, jei norime apriboti atšilimą iki, pavyzdžiui, 2°C, todėl anglies biudžetai gali būti dar mažesni nei dabartiniai skaičiavimai.

Lietuva, kaip ir daugelis kitų šalių, siekia pasiekti nulinius išmetimus iki 2050 metų. Tačiau, kaip rodo OECD ataskaita, vien aukštos anglies kainos nesustabdys klimato kaitos. Būtina skatinti inovacijas, kad būtų galima sumažinti išmetimus dar labiau. Be to, anglies nuopoliai, tokie kaip miškai ir dirvožemis, yra svarbūs siekiant reikiamų išmetimų mažinimo.

Lietuvos NECP (National Energy and Climate Action Plan) rodo, kad šalis siekia sumažinti savo išmetimus 80% ir užtikrinti 20% šalinimą, siekdama pasiekti klimato neutralumo tikslą iki 2050 metų. Tačiau, kaip rodo tyrimai, vien nulinių išmetimų pasiekimas gali būti nepakankamas, jei norime sustabdyti arba atgręžti klimato kaitą.

DUK
Kas yra nuliniai išmetimai?
Nuliniai išmetimai reiškia, kad visuomenė, pramonė arba šalis išmeta tiek pat šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kiek sugeba sugerti. Tai gali būti pasiekta mažinant išmetimus ir didinant nuopolius, tokias kaip miškai ir dirvožemis, kurie sugeria CO2.

Kas yra anglies nuopoliai?
Anglies nuopoliai yra natūralūs arba dirbtiniai aplinkos elementai, kurie sugeria ir saugo anglies dioksidą. Pavyzdžiui, miškai, dirvožemis ir okeanai yra natūralūs anglies nuopoliai.

Kas yra NECP?
NECP yra National Energy and Climate Action Plan, arba Nacionalinis energetikos ir klimato veiksmų planas. Tai yra dokumentas, kuriame kiekviena ES šalis nurodo, kaip ji ketina pasiekti ES nustatytus klimato ir energetikos tikslus.

Kas yra OECD?
OECD yra Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, tarptautinė organizacija, kurioje 37 valstybės narės bendradarbiauja siekdamos gerinti ekonominį ir socialinį gerovę visame pasaulyje.