Klimato kaita yra vienas didžiausių šiuolaikinių iššūkių, su kuriais susiduria visi pasaulio regionai, įskaitant Lietuvą. Ši problema yra ypač svarbi, nes mūsų planetos laikrodis rodo, kad turime maždaug septynerius metus, per kuriuos turime imtis drastiškų veiksmų, kad išvengtume katastrofiškų klimato pokyčių pasekmių.

Klimato kaitos laikrodis: kas tai?
Klimato kaitos laikrodis yra menas, mokslas, technologija ir žmonių organizavimas, siekiant skatinti pasaulį veikti laiku. Šis laikrodis rodo kritinį laikotarpį, per kurį turime pasiekti nulines išmetamųjų teršalų emisijas, ir stebi mūsų pažangą pagrindinėse sprendimo krypties srityse.

Lietuvos veiksmai klimato kaitos srityje
2021 m., Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Nacionalinę klimato kaitos valdymo darbotvarkę. Ši darbotvarkė apima visus reikalingus elementus ir detaliau nagrinėja vystymąsi. Lietuva jau susiduria su ekstremalaus oro reiškinių (karščio bangų, audrų) intensyvumo ir dažnumo didėjimu.

Ką reiškia septynerių metų laikotarpis?
Septynerių metų laikotarpis yra mūsų geriausias laikotarpis imtis drastiškų, transformuojančių pokyčių mūsų pasaulio ekonomikoje, siekiant išvengti pasaulio temperatūros pakilimo virš 1,5ºC. Mokslininkai teigia, kad šis temperatūros pakilimas gali sukelti neatsisakomas klimato pokyčių pasekmes.

Išvada
Klimato kaitos laikrodis yra galingas įrankis, kuris padeda mums suprasti, kiek laiko turime imtis veiksmų klimato kaitos klausimu. Lietuva, kaip ir kitos šalys, turi imtis drastiškų veiksmų per artimiausius septynerius metus, siekiant išvengti katastrofiškų klimato pokyčių pasekmių.

DUK
Kas yra klimato kaitos laikrodis?
Klimato kaitos laikrodis yra menas, mokslas, technologija ir žmonių organizavimas, siekiant skatinti pasaulį veikti laiku. Šis laikrodis rodo kritinį laikotarpį, per kurį turime pasiekti nulines išmetamųjų teršalų emisijas, ir stebi mūsų pažangą pagrindinėse sprendimo krypties srityse.

Ką reiškia septynerių metų laikotarpis?
Septynerių metų laikotarpis yra mūsų geriausias laikotarpis imtis drastiškų, transformuojančių pokyčių mūsų pasaulio ekonomikoje, siekiant išvengti pasaulio temperatūros pakilimo virš 1,5ºC. Mokslininkai teigia, kad šis temperatūros pakilimas gali sukelti neatsisakomas klimato pokyčių pasekmes.

Ką Lietuva daro klimato kaitos klausimu?
2021 m., Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Nacionalinę klimato kaitos valdymo darbotvarkę. Ši darbotvarkė apima visus reikalingus elementus ir detaliau nagrinėja vystymąsi. Lietuva jau susiduria su ekstremalaus oro reiškinių (karščio bangų, audrų) intensyvumo ir dažnumo didėjimu.

Terminų paaiškinimai
Klimato kaita: Tai ilgalaikiai vidutinės temperatūros pokyčiai visame pasaulyje, dažniausiai dėl žmogaus veiklos, įskaitant iškastinio kuro deginimą ir miškų naikinimą.
Emisijos: Tai teršalai, kurie išmetami į atmosferą. Dažniausiai kalbama apie anglies dioksido (CO2) emisijas, kurios yra pagrindinė klimato kaitos priežastis.
Transformaciniai pokyčiai: Tai esminiai ir radikalūs pokyčiai, kurie reikalingi tam, kad būtų galima pasiekti nulines išmetamųjų teršalų emisijas ir išvengti katastrofiškų klimato pokyčių pasekmių.