Vilniaus universiteto mokslininkai žengia didelius žingsnius aukštos temperatūros superlaidininkų kūrimo srityje. Superlaidininkai – tai medžiagos, kurios praranda savo elektrinę varžą ir gali perduoti elektros srovę be energijos nuostolių. Ši savybė pasireiškia žemesnėse nei įprasta temperatūrose, tačiau naujieji tyrimai atveria galimybes superlaidininkų naudojimui artimesnėse prie kambario temperatūrų.

Mokslininkų komanda, vadovaujama prof. Jonas Petrauskas, dirba su kompleksiniais keramikos ir metalų junginiais, kurie gali tapti superlaidūs esant aukštesnėms temperatūroms. Šie junginiai yra modifikuojami naudojant įvairias technologijas, tokią kaip slėgio taikymas ar cheminių elementų pridėjimas, siekiant optimizuoti jų superlaidines savybes.

Nors šių medžiagų gamyba yra sudėtinga ir brangi, jų potencialas energetikos, medicinos diagnostikos ir transporto sektoriuose yra milžiniškas. Aukštos temperatūros superlaidininkai gali ženkliai sumažinti energijos sąnaudas ir padidinti įrenginių efektyvumą.

DUK
Kas yra superlaidininkai?
Superlaidininkai yra medžiagos, kurios esant tam tikrai žemai temperatūrai praranda elektrinę varžą ir gali perduoti elektros srovę be jokio atsparumo, todėl be energijos nuostolių.

Kas yra aukštos temperatūros superlaidininkai?
Aukštos temperatūros superlaidininkai yra tos superlaidininkų klasės medžiagos, kurios tampa superlaidžios esant aukštesnėms nei įprastai superlaidininkams temperatūroms, artimesnėms prie kambario temperatūros.

Kodėl aukštos temperatūros superlaidininkai yra svarbūs?
Jie yra svarbūs dėl savo potencialo sumažinti energijos sąnaudas ir padidinti įvairių technologijų, tokių kaip magnetinio rezonanso tomografai ar greitaeigiai traukiniai, efektyvumą.

Paaiškinimai
Keramikos ir metalų junginiai
Tai medžiagų grupė, kurią sudaro keramika ir metalai, sujungti tam, kad būtų pasiektos norimos fizikinės savybės, pvz., aukštesnės temperatūros, kuriose medžiaga tampa superlaidi.
Slėgio taikymas
Tai vienas iš būdų, kaip galima keisti medžiagos savybes, įskaitant jos superlaidumo temperatūrą. Slėgis gali sukelti atomų pertvarkymą medžiagoje, dėl ko keičiasi jos elektrinės savybės.
Cheminių elementų pridėjimas
Procesas, kurio metu į medžiagą įvedami papildomi elementai, siekiant pakeisti jos struktūrą ir savybes, įskaitant superlaidumo charakteristikas.