Generate a high-definition, realistic image of a young gaseous planet that is not round, but rather, flat.

Tyrimai, atlikti naudojant kompiuterines simuliacijas, rodo, kad gimstančios dujinės planetos protosteliniuose diskai yra neapvalios, o plokščios – tai gali padėti mums geriau suprasti planetų formavimosi procesus. Nors stebėti tiesiogiai protoplanetas, kurios tebėra savo gimimo diskai, yra itin sunku, mokslininkų grupė naudojosi DiRAC, Didžiosios Britanijos astrofizikos superkompiuterių centru, kad atliktų detalizuotas kompiuterines simuliacijas. Jos leido išnagrinėti jaunąsias dujines planetas, augančias protosteliniuose diskai, ir nustatyti jų formos ypatybes.

Šis tyrimas buvo paskelbtas žurnale „Astronomy and Astrophysics Letters“ ir gali prisidėti prie mūsų supratimo apie tai, kaip planetos iš tikrųjų formuojasi. Pagal diskų nestabilumo teoriją, planetos susiformuoja labai greitai, per kelis tūkstančius metų, iš diskų, kurie gravitaciniu nestabilumu susiskaido į mažesnius fragmentus. Ši teorija padeda paaiškinti kai kuriuos egzoplanetinius sistemas, kur stebima dujinės milžinės planetos, esančios toli nuo savo žvaigždžių.

Protoplanetos mūsų tyrimuose pasirodė esančios oblatos sferoidai, panašiai į Smarties ar M&M’s saldainius, o ne sferinės. Jos auga, pritraukdamos dujas per savo polius, o ne ekvatorius. Toks jų formos išsidūrimas gali turėti įtakos kaip mes matome ir interpretuojame šias jaunąsias planetas. Įprastos planetos mūsų Saulės sistemoje yra tik šiek tiek išplokštėjusios. Pavyzdžiui, Saturnas turi 10% išplokštėjimą, Jupiteris – 6%, Žemė – tik 0,3%.

Nors uolieniniai planetos, tokie kaip Žemė ir Marsas, negali susiformuoti per diskų nestabilumo procesą, jie priklauso labiau tankiųjų planetų, kurios susiformavę neturėjo tokio didelio išplokštėjimo lygmens. Tyrimai, kurie apjungia šiuos modelius ir stebėjimus, veda mus link geresnio mūsų Saulės sistemos ir kitų planetinių sistemų kilmės supratimo.

DUK (Dažniausiai užduodami klausimai)

Kas buvo nustatyta atliktuose tyrimuose apie protostelinius diskus ir dujines planetas?
Atlikti kompiuterinės simuliacijos tyrimai rodo, kad gimstančios dujinės planetos protosteliniuose diskai yra ne apvalios, o plokščios. Tai padeda geriau suprasti planetų formavimosi procesus.

Kokios yra šių plokščių protoplanetų formos ypatybės?
Protoplanetos tyrimuose pasirodė esančios oblatos sferoidai, formuojasi pritraukdamos dujas per savo polius, o ne ekvatorius.

Kokia teorija paaiškina planetų susiformavimą per protostelinius diskus?
Diskų nestabilumo teoriją teigia, kad planetos susiformuoja per kelis tūkstančius metų, kai gravitacinis nestabilumas skaido diskus į mažesnius fragmentus.

Kaip protostelinių diskų tyrimai prisideda prie mūsų supratimo apie planetų formavimąsi?
Šie tyrimai padeda geriau suprasti protoplanetų formavimosi dinamiką ir formos savybes, kas yra svarbu aiškinantis visą planetų sistemos kilmę.

Kaip skiriasi dujinės ir uolieninės planetos formavimosi procesas?
Dujinės planetos, pvz., Jupiteris ir Saturnas, gali susiformuoti per greitus nestabilumo procesus, o uolieninės planetos, pvz., Žemė ir Marsas, formuojasi lėtesniais procesais be tokių išplokštėjimų, kokius turi dujinės planetos.

Kokiu būdu vyko tiriamasis darbas?
Tyrime buvo naudojamas DiRAC, Didžiosios Britanijos astrofizikos superkompiuterių centras, kuris leido atlikti detalias protostelinių diskų ir protoplanetų kompiuterines simuliacijas.

Kur galima rasti daugiau informacijos apie šiuos tyrimus?
Šie tyrimai buvo paskelbti žurnale „Astronomy and Astrophysics Letters“. Dėl daugiau informacijos rekomenduojame kreiptis į šio žurnalo leidinį.

Apibrėžtys svarbiausiems terminams:
Protoplaneta: jauna planeta, kuri dar formuojasi iš kosminės medžiagos protosteliniame diske.
Protostelinis diskas: medžiagos diskas aplink jauną žvaigždę, kuris formuoja planetas.
Oblatas sferoidas: plokščia arba išspaudžiama sfera.
Diskų nestabilumo teorija: teorija, pagal kurią planetos greitai formuojasi per gravitacinius nestabilumus diskai.

Susijusios nuorodos:
DiRAC
Astronomy and Astrophysics Letters

Atkreipkite dėmesį, kad tik patikrintų ir tikslių šaltinių nuorodos pateikiamos kaip susijusios nuorodos.