Dalelių fizikos projektų prioritizavimo panelė (Particle Physics Projects Prioritization Panel) neseniai paskelbė ataskaitą, kurioje detaliai aprašo, kokius tyrimus reikėtų finansuoti per ateinančius penkerius ar dešimt metų. Ši ataskaita, vadinama „Kvantinės visatos tyrinėjimas: keliai į inovacijas ir atradimus dalelių fizikoje“, atspindi Amerikos dalelių fizikos bendruomenės nuomonę ir reprezentuoja kai kurias iš kūrybingiausių idėjų fizikos tyrimuose.

Tyrimų prioritetai
Rekomendacijose pabrėžiama, kad būtina tirti tokius reiškinius kaip mionai, neutrino, tamsioji materija ir Higso bozonas. Šie tyrimai, jei bus finansuoti, galėtų padėti mokslininkams geriau suprasti gamtos dėsnius. Taip pat rekomenduojama, kad Amerika dalyvautų būsimame akceleratoriuje Europoje ar Azijoje, kuris atliktų detalius Higso bozono tyrimus. Higso bozonas yra dalelė, kuri suteikia masę kitoms subatominiams dalelėms ir buvo atrasta 2012 metais.

Lietuvos kontekstas
Nors šios rekomendacijos nėra privalomos, jos atspindi Amerikos dalelių fizikos bendruomenės nuomonę ir gali turėti įtakos visuotiniam dalelių fizikos tyrimų kryptims. Lietuvos fizikai jau kurį laiką aktyviai dalyvauja dalelių fizikos tyrimuose, todėl šios rekomendacijos gali turėti tiesioginės įtakos mūsų šalies mokslininkų darbui.

DUK
Kas yra dalelių fizika?
Dalelių fizika yra mokslo šaka, tirianti mažiausias materijos daleles ir jų sąveiką.

Kas yra mionai ir neutrino?
Mionai ir neutrino yra subatominių dalelių tipai. Mionai yra sunkesni nei elektronai, o neutrino yra labai mažos masės ir neutralaus krūvio dalelės.

Kas yra tamsioji materija?
Tamsioji materija yra nežinomos kilmės materija, kurią mokslininkai įtaria esant visatoje, nes ji daro gravitacinį poveikį matomai materijai.

Kas yra Higso bozonas?
Higso bozonas yra subatominių dalelių tipas, kuris suteikia masę kitoms subatominiams dalelėms. Jis buvo atrastas 2012 metais.

Kas yra akceleratorius?
Akceleratorius yra prietaisas, kuris naudojamas subatominių dalelių greičiui didinti ir jas tirti.