High-definition realistic image of the Atlantic Ocean currents shift posing a threat to the climate. The scene captures vivid, swirling marine water currents, a view from above. The shifting patterns should depict an unpredictable and drastic change, symbolizing potential effects on global weather patterns. Contrast deep ocean blues with lighter colors to denote shifting currents.

Naujas tyrimas atskleidžia, kad Atlanto vandenyno srovės, veikiančios kaip klimato reguliatorius, artėja prie lūžio taško, kurį pasiekus gali išsivystyti katastrofiški klimato pokyčiai visame pasaulyje. Mokslininkai, atlikę šią analizę, pripažino, kad buvo nustebinti galimu greičiu, kuriuo gali žlugti ši vandenyno srovė. Jie taip pat pabrėžė, kad šiuo metu neįmanoma tiksliai nustatyti, kada šis lūžio taškas gali būti pasiektas. Tyrėjai naudojosi ankstesniais duomenimis ir pažangiais kompiuteriniais modeliais, kad sukurtų ankstyvojo įspėjimo sistemą, galinčią nustatyti Atlanto meridioninio apgręžimo cirkuliacijos (AMOC) – didžiulės vandenyno srovių sistemos, kuri yra svarbus klimato reguliavimo elementas – sutrikimus.

AMOC sistema yra svarbi energijos ir šilumos pernašai iš tropikų į Arktyką, kur vanduo nuskęsta ir atšąla. Atlanto vandenyno maišymasis leidžia pasiskirstyti energijai po visą žemyną ir sumažina žmogaus veiklos sukeltą visuotinį atšilimą. Tiekimo sistemos funkcionalumas nyksta dėl spartesnio nei prognozuota Grenlandijos ledynų tirpimo ir Arkties ledo sluoksnių, į Atlantą išleidžiančių saldžią vandenį ir trukdančių druskoto šiltamura vandeniui nuskęsti.

Nuo 1950 metų AMOC smūgiavo 15% ir pasiekė silpniausią būseną per tūkstantmetį, kai kurie tyrimai leido pagrįstai spėti apie galimą šios sistemos žlugimą. Praėjusiais metais, remiantis jūrų paviršiaus temperatūros pokyčių duomenimis, buvo apskaičiuota, kad lūžio taškas gali būti pasiektas tarp 2025 ir 2095 metų.

Jungtinės Karalystės Met Office skeptiškai vertina greitus AMOC pokyčius XXI amžiuje, tačiau moksliniai duomenys aiškiai nurodo, kad staigus permainas yra įmanomas, ir tai yra labai bloga žinia žmonijai bei klimatui. Anksčiau AMOC stabilumo praradimas buvo laikomas tik teorine sąlyga, tačiau naujieji duomenys atskleidžia, kad problemos neįmanoma ignoruoti.

Santrauka: Tyrėjų komanda perspėja, kad Atlanto vandenyno srovės artėja prie kritinio taško, kuris gali turėti milžiniškų pasekmių klimatui. Naudojant ankstesnes studijas ir modeliavimą, buvo sukurtas ankstyvojo įspėjimo mechanizmas, kuris gali padėti numatyti sistemos žlugimą.

DUK (Dažniausiai užduodami klausimai)

Kas yra AMOC?
AMOC (Atlanto meridioninio apgręžimo cirkuliacija) yra didelė vandenyno srovių sistema, svarbi energijos ir šilumos pernašai iš tropikų į Arktyką. Joje šaltas vanduo nuskęsta ir atšąla, o tai yra svarbu klimato reguliavimui.

Kokie pokyčiai būdingi AMOC sistemai pastaraisiais metais?
Nuo 1950 metų AMOC sistema silpnėja; jos funkcionalumas sumažėjo 15%, o tai yra silpniausia būsena per paskutinį tūkstantmetį. Tai leidžia daryti prielaidą apie galimą jos žlugimą.

Kodėl AMOC silpnėjimas yra svarbus?
AMOC silpnėjimas gali turėti katastrofiškų padarinių klimatui. Tai yra svarbus klimato reguliatorius, ir jei jis neveiks, gali padidėti visuotinio atšilimo mastas ir iškilti kiti nepalankūs klimato pokyčiai.

Kokia naujojo tyrimo esmė?
Tyrimas atskleidžia, jog yra tikimybė, kad AMOC gali pasiekti lūžio tašką kurį pasiekus sistemos veikimas gali žymiai sutrikti. Tyrime taip pat sukurtas ankstyvojo įspėjimo sistemą, leidžią nustatyti būsimus AMOC sutrikimus.

Koks lūžio taško prognozės diapazonas?
Lūžio taškas, kai AMOC galėtų žlungti, gali būti pasiektas bet kada tarp 2025 ir 2095 metų, remiantis duomenimis apie jūrų paviršiaus temperatūros pokyčius.

Apibrėžimai

AMOC (Atlanto meridioninio apgręžimo cirkuliacija): Vandenyno srovių sistema, kuri yra atsakinga už šilumos ir energijos transportavimą iš tropikų į Arktyką.

Lūžio taškas: Laikas ar sąlyga, kur pasikeitus sistema gali patirti esminius pokyčius, galbūt netgi funkcijų praradimą.

Kompiuteriniai modeliai: Programinė įranga, kuria imituojamos realaus pasaulio sąlygos ir procesai, siekiant prognozuoti ateities įvykius ar pasekmes.

Ankstyvojo įspėjimo sistema: Sistemų rinkinys, kuris susijęs su duomenų rinkimu ir analize, siekiant laiku nustatyti ir įspėti apie galimus pavojus ar sutrikimus.

Susijusios nuorodos
Jei norite daugiau sužinoti apie klimato kaitą ir jos tyrimus, apsilankykite šiose svetainėse:
IPCC (Tarpvyriausybinė klimato kaitos ekspertų grupė)
Nacionalinė okeanografijos ir atmosferos administracija (NOAA)
Jungtinės Karalystės Met Office