Lietuva, kaip ir daugelis kitų šalių, siekia nulinės išmetamųjų dujų emisijos iki 2050 metų, siekdama prisidėti prie globalių pastangų stabdyti klimato kaitą. Tačiau kyla klausimas, ar šis tikslas yra pakankamas ir ar jis bus pasiektas laiku, kad būtų galima išvengti katastrofiškų klimato pokyčių pasekmių.

Nulinės emisijos tikslas
Nulinės emisijos tikslas reiškia, kad šalis siekia sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki tokio lygio, kad jis būtų lygus arba mažesnis už kiekį, kurį galima sugerti per natūralius ar dirbtinius anglies kaupimo procesus. Tai reiškia, kad visos veiklos, kurios sukelia šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją, turi būti kompensuotos per anglies kaupimą, pavyzdžiui, miškų atkūrimą ar dirbtinius anglies surinkimo ir saugojimo metodus.

Lietuvos klimato politika
Lietuva jau ėmėsi veiksmų siekdama šio tikslo. 2021 metais Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Nacionalinę klimato kaitos valdymo darbotvarkę, kurioje nustatytas ilgalaikis tikslas pasiekti nulines emisijas iki 2050 metų, atitinkantis ES tikslus. Tačiau, nors šis tikslas yra ambicingas, jis taip pat kelia didelių iššūkių.

Iššūkiai ir galimybės
Vienas iš pagrindinių iššūkių yra tai, kad aukštos ambicijos anglies kainos scenarijus, kuris numato visuotinę anglies kainą nuo 2030 metų, nepakanka siekiant nulinių emisijų tikslo. Tai reiškia, kad reikės papildomų politikos priemonių ir inovacijų, kad būtų galima pasiekti reikiamą emisijų mažinimą.

Be to, modeliavimo rezultatai rodo, kad esant dabartiniam technologijų progresui, pramonės ir transporto sektoriai lieka sunkiai mažinami net esant aukštoms anglies kainoms. Todėl šiems sektoriams reikės skirti ypatingą dėmesį ilgalaikėse klimato politikos strategijose.

Išvados
Nors nulinės emisijos tikslas yra svarbus žingsnis siekiant stabdyti klimato kaitą, jis nėra pakankamas savaime. Reikalingos papildomos politikos priemonės, inovacijos ir technologijų įdiegimas, kad būtų galima pasiekti reikiamą emisijų mažinimą. Lietuva, kaip ir kitos šalys, turi imtis ryžtingų veiksmų siekdama šio tikslo.

DUK
Kas yra nulinės emisijos tikslas?
Nulinės emisijos tikslas reiškia, kad šalis siekia sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki tokio lygio, kad jis būtų lygus arba mažesnis už kiekį, kurį galima sugerti per natūralius ar dirbtinius anglies kaupimo procesus.

Kokios yra pagrindinės kliūtys siekiant nulinių emisijų?
Viena iš pagrindinių kliūčių yra tai, kad aukštos ambicijos anglies kainos scenarijus, kuris numato visuotinę anglies kainą nuo 2030 metų, nepakanka siekiant nulinių emisijų tikslo. Be to, esant dabartiniam technologijų progresui, pramonės ir transporto sektoriai lieka sunkiai mažinami net esant aukštoms anglies kainoms.

Kokios yra galimybės siekiant nulinių emisijų?
Galimybės siekiant nulinių emisijų apima politikos priemonių, inovacijų ir technologijų įdiegimo stiprinimą, kad būtų galima pasiekti reikiamą emisijų mažinimą. Taip pat svarbu skatinti anglies kaupimą per miškų atkūrimą ir dirbtinius anglies surinkimo ir saugojimo metodus.

Paaiškinimai
Nulinės emisijos: tai tikslas, kai išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra lygus arba mažesnis už kiekį, kurį galima sugerti per natūralius ar dirbtinius anglies kaupimo procesus.
Anglies kaina: tai kaina, kurią moka užmonės ar įmonės už išmetamąjį CO2 kiekį. Ji gali būti nustatyta per anglies mokesčius arba prekybos emisijomis sistemas.
Inovacijos: tai naujų arba gerinamų produktų, procesų, paslaugų ar idėjų kūrimas ir įdiegimas.
Anglies kaupimas: tai procesas, kai CO2 iš atmosferos sugeria augalai per fotosintezę ir saugo jį kaip anglį savo audiniuose.