Kategorija

Ekon 101

Kuo susiję elastingumas ir prekyba žmonėmis?

Kainos gali daryti įtaką prekių ir paslaugų paklausai net jeigu tos „prekės“ yra žmonės. 1993-ųjų pradžioje Sudane prasidėjo civilinis karas. Jo metu daug žmonių buvo pagrobti ir parduoti į vergystę. Humanitarinės grupuotės keliaudavo į…

Kas yra paklausos elastingumas?

Kainos gali daryti įtaką prekių ir paslaugų paklausai. Bet kaip pasikeičia paklausa, kai pasikeičia kainos? Labai stipriai ar tik truputį? Elastingumas gali mums padėti suprasti šį klausimą. Šis Marginal Revolution University filmukas…

Kaip rinka nustato kainas?

Dabar, kai jau susipažinome su pasiūlos ir paklausos kreivėmis, galime jas sujungti ir pamatyti kaip šios kreivės lemia kainas. Žiūrėdami šį Marginal Revolution University filmuką suprasime kaip kainos pasiekia pusiausvyrą ir kaip rinka…

Kas yra pasiūlos kreivė?

Iš pirmo žvilgsnio pasiūlos kreivė atrodo savaime suprantama: tai grafikas rodantis kaip gamintojo apsisprendimas pagaminti tam tikrą prekių skaičių priklauso nuo prekių kainos.  Šios sąveikos įtaka prekių ir paslaugų prieinamumui, vis…

Kas yra paklausos kreivė?

Norėdami parodyti kiek prekių ar paslaugų žmonės sutiktų įsigyti skirtingomis kainomis, ekonomistai dažnai naudoja grafiką, vadinamą paklausos kreive. Šis Marginal Revolution University filmukas atskleidžia paklausos kreivės sąvoką,…