Seimas svarstys siūlymą optimizuoti Vyriausybės atstovų tarnybų darbą

BNS spaudos centras

Seimas pradėjo svarstyti vidaus reikalų viceministro Dariaus Urbono pristatytas Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pataisas (projektas Nr. XIIIP-1807), kuriomis numatoma įgyvendinti Vyriausybės atstovų tarnybų reorganizaciją. Teikiamais pakeitimais siūloma dešimt tarnybų sujungti į vieną įstaigą, apibrėžti efektyvesnio Vyriausybės atstovų darbo rodiklius, įvesti kadencijas.

Pagal naujas nuostatas Vyriausybės atstovų įstaiga turėtų padalinius, kurių veiklos teritorija sutaptų su atitinkamo Vyriausybės atstovo veiklos teritorija ir kuriuose darbas galėtų būti organizuojamas nuotoliniu būdu. „Manytina, kad tokiu būdu būtų ne tik sumažinti savivaldybių administracinės priežiūros kaštai, tačiau kartu užtikrinamas ir efektyvesnis Vyriausybės atstovų veiklos koordinavimas bei vienodos savivaldybių administracinės priežiūros praktikos formavimas“, – teigia pasiūlymo iniciatoriai.

Projektais siūloma pakeisti Vyriausybės atstovo teisinį statusą ir nustatyti, kad Vyriausybės atstovas yra valstybės pareigūnas, Vyriausybės skiriamas į pareigas penkerių metų kadencijai, ne daugiau kaip 2 kadencijoms iš eilės (šiuo metu įstatymas neriboja Vyriausybės atstovų kadencijų skaičiaus).

Įvertinus Vyriausybės atstovų įgaliojimų pobūdį, teisės akų pataisomis siūloma asmenims, kurie pretenduotų eiti Vyriausybės atstovo pareigas, nustatyti aukštesnius kvalifikacijos reikalavimus – asmuo turėtų turėti teisės bakalauro ir teisės magistro arba vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip penkerių metų teisinio ar teisinio pedagoginio darbo stažą.

Be to, siekiant užtikrinti didesnį Vyriausybės atstovų veiklos skaidrumą ir nešališkumą, numatoma nustatyti, kad Vyriausybės atstovo pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis renkamomis ar skiriamomis pareigomis valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat su darbu kituose juridiniuose asmenyse, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Asmuo, paskirtas Vyriausybės atstovu, turėtų sustabdyti savo veiklą politinėse partijose ir politinėse organizacijose iki kadencijos pabaigos.

Vyriausybės atstovas negalėtų gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus jam nustatytą pagal einamas pareigas ir užmokestį už mokslinį bei pedagoginį darbą aukštosiose mokyklose ar valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigose, už neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir autorinį atlyginimą už kūrybinį darbą, taip pat negalėtų gauti atlyginimo ar kitų išmokų už juridinio asmens valdymo organo nario veiklą.

Po pristatymo už teisės aktų pakeitimus balsavo 63 Seimo nariai, prieš – 8, susilaikė 28 parlamentarai. Pritarus projektams po pateikimo, toliau jie bus svarstomi pagrindiniu paskirtame Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete, papildomais – Teisės ir teisėtvarkos ir Socialinių reikalų ir darbo komitetuose. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti gegužės 31 d.

Norėdami Jums suteikti aukščiausio lygio paslaugas ir suasmeninti Jūsų patirtį mūsų svetainėje, naudojame slapukus. (angl. „cookies“). Plačiau apie tai: privatumo politika

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close