Po ilgo augimo smuktelėjo gimstamumas. Ar išmokos pagerins padėtį?

Dr. Vincentas Vobolevičius

Vakar Vyriausybė pritarė konkrečioms priemonėms, skirtoms įgyvendinti Seimo patvirtintą Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategiją.  Vienas iš šios strategijos tikslų – padidinti gimstamumą šalyje.  Šiuo metu suminis gimstamumo rodiklis (SGR, t.y. vidutinis kūdikių skaičius, kuriuos moteris pagimdytų per visą reproduktyvų savo gyvenimo laikotarpį) beveik siekia 1,7.  Tam, kad gyventojų skaičius išliktų stabilus, šis rodiklis turi būti lygus 2,1.

Statistikos departamento duomenys

Vyriausybės priemonių plane numatoma gimstamumą didinti „kuriant šeimai palankią aplinką“. Tokią aplinką turėtų sukurti „papildomos piniginės išmokos ir kompensacijos, geresnės (lankstesnės) sąlygos šeimos ir darbo pareigų derinimui“, taip pat kiek abstrakčiai skambantis ketinimas „stiprinti nevyriausybinį sektorių, dirbantį socialinėje ir šeimos stiprinimo srityje, plačiau konsultuoti tėvus ir besilaukiančias mamas.“

Kad ir kaip optimistiškai nuteikia ryžtas Lietuvoje kurti šeimai palankią aplinką, žvilgsnis į šio šimtmečio gimstamumo statistiką Lietuvoje verčia suabejoti Vyriausybės plane pirmiausiai įvardintos priemonės – papildomų piniginių išmokų – būsimu efektyvumu.

Statistikos departamento, Pasaulio banko duomenys

Duomenys rodo, kad jau 15 metų trunkančio suminio gimstamumo rodiklio augimo tempas Lietuvoje beveik nekoreliuoja su ekonominėmis sąlygomis (koreliacijos koeficientas tarp SGR ir BVP pokyčių lygus -0,2).

Pavyzdžiui, didžiosios krizės laikotarpiu (2009 – 2012 m.) gimstamumas augo sparčiau, nei po-kriziniais 2013 – 2017 m.  Pastaruosius tris metus – nepaisant mažėjančio nedarbo ir augančių atlyginimų – SGR vėl ėmė mažėti.

Gali būti, kad gimstamumą lemia ne vien – ir ne pirmiausia – ekonominės sąlygos, o šeimai draugiška ir šeimą vertinanti socialinė terpė.  Tokiu atveju belieka tikėtis, kad vyriausybės ketinimai „stiprinti nevyriausybinį sektorių, dirbantį socialinėje ir šeimos stiprinimo srityje“ yra rašyti ne šakėmis ant vandens.