Ore ženkliai išaugo kietųjų dalelių. Kur tarša didžiausia?

BNS Spaudos centro informacija

Aplinkos ministerija kreipėsi į visas šalies savivaldybes ir informavo apie šiemet padidėjusį, palyginti su praėjusiais metais, aplinkos oro užterštumą mažesnėmis kaip 10 µm skersmens kietosiomis dalelėmis. Tai akivaizdžiai rodo oro kokybės duomenys, gaunami atliekant valstybinį aplinkos monitoringą.

2018 m. duomenys. Šaltinis: Aplinkos ministerija

Prasidėjus šildymo sezonui ir vyraujant sausiems orams, yra reali grėsmė, kad ir kitose savivaldybėse gali būti viršytas leistinas 35 dienų skaičius. Praeitais metais nė vienoje iš oro kokybės tyrimų stočių šio teršalo koncentracija aplinkos ore nepasiekė leistino 35 dienų limito.

Aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga yra viena iš savivaldybių savarankiškų funkcijų, todėl būtent miestų ir rajonų valdžia turi imtis visų įmanomų veiksmingų priemonių oro taršai savo administruojamose teritorijose valdyti ir užtikrinti žmonių sveikatai nepavojingą jo užterštumo lygį.