Lietuvių požiūris į NVO: pasitikime, bet nedalyvaujame

Pagal BNS Spaudos centro informaciją

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro užsakymu visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ atliko reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą siekiant sužinoti ar lietuviai pasitiki nevyriausybinėmis organizacijomis, ar dalyvauja savanoriškoje veikloje, ar keičiasi aukojimo ir paramos skyrimo nevyriausybinėms organizacijoms tendencijos.

Tyrimo duomenys atskleidžia, kad per šešerius metus (nuo 2012 m.) ženkliai išaugo pasitikinčių nevyriausybinėmis organizacijomis, taip pat dalyvaujančių ar praeityje dalyvavusių NVO veikloje respondentų skaičius.  Kita vertus nežymiai išaugo ir gyventojų savo veiklos niekaip nesiejančių ir neketinančių sieti su nevyriausybiniu sektoriumi.

NVO informacijos ir paramos centro vadovo Martino Žaltausko teigimu, „Apklausų duomenys patvirtina, kad šios organizacijos nuosekliai, stabiliai ir skaidriai dirba vykdydamos savo misijas atstovaujant piliečių interesams ir teikiant viešąsias paslaugas.“

2018 m. duomenys. Šaltinis: „Vilmorus“

Su visais tyrimo duomenimis galite susipažinti čia.